Manuele lymfedrainage a.m. Vodder

Link naar website vodderschool

Manuele Lymfedrainage is een (massage)therapievorm gericht op het stimuleren van het lymfestelsel. Door middel van stimulatie wordt het teveel aan vocht beter en sneller afgevoerd via de lymfebanen.

Achtergrondinformatie

Ons lichaam bestaat voor 2/3 uit water dat zich in en rond cellen, de bloedbanen, lymfebanen,… bevindt. Veel lichaamsprocessen vinden plaats via dit lichaamsvocht, namelijk vervoer en uitwisseling van stoffen en prikkels. Dit wordt ook wel waterhuishouding genoemd. Voor een goede vitale conditie is een optimaal evenwicht van groot belang. Lymfestelsel (knopen en banen) zorgen voor een ideale omgeving voor lichaamscellen, het lymfe. Het lymfe staat in voor voeding, zuiveren en draineren.

Lymfedrainage is een natuurlijke lichaamsfunctie, deze kan verstoord worden door trauma, pathologie maar ook door stress. Door middel van hulp van de manuele lymfedrainage therapeut kan dit geoptimaliseerd worden.

Techniek VODDER

Methode is ontwikkeld door Dr. Emil Vodder en zijn echtgenote in 1932, voor die periode een revolutionaire therapie. Er werd voornamelijk veel belang gehecht aan de voedende en zuiverende werking van de lichaamsvochten bovenop de drainerende werking.

Er werd een zachte massagevorm ontwikkeld welke toepasbaar is voor het ganse lichaam. Het hoofddoel van deze therapie is om de doorstroming van lichaamsvocht te stimuleren, stagnaties opheffen, immuniteit verhogen, stress verlagen, hormonale stelsel optimaliseren. Onze waterhuishouding wordt direct beïnvloed door stimulatie van lymfesysteem en indirect door verlagen van het verhoogd stressniveau.?

Wat is manuele lymfedrainage a.m. Vodder?

Deze techniek bestaat uit ritmische, heel zachte, spiraalvormige druk die wordt uitgeoefend op de lymfebanen en –klieren. De richting is afhankelijk van de stroomrichting van het lymfestelsel. Het ritme van de handgreep(en) is van zeer groot belang, deze moet overeenkomen met het openen en sluiten van de kleppen in de lymfebanen. Alleen op deze manier kan het teveel aan lichaamsvocht worden afgevoerd.
Voor aanvang van de behandeling wordt er gestart met een gesprek, anamnese. Hierbij worden alle klachten – problemen in kaart gebracht. Deze techniek wordt hoofdzakelijk in lig uitgevoerd en voor enkele uitzonderingen in zit. Tijdens de behandeling wordt er zo weinig mogelijk gecommuniceerd. Hoofdzakelijk wordt er gestart met de basis (lymfeklieren in de hals) en ademhaling. Afhankelijk van de klachten wordt de buikstreek, oksel, lies, been, gelaat behandeld.

Welke klachten komen in aanmerking voor manuele lymfedrainage a.m. Vodder?

Deze behandelvorm kan voor vele klachten gebruikt worden, zelfs in combinatie met andere therapievorm.

 • oedeem/zwelling, ook postoperatief
 • distorsies
 • hematoom
 • spierletsels
 • dystrofie
 • neurologische klachten
 • klachten t.g.v. stress: slechte nachtrus, concentratiestoornis, constipatie, hoofdpijn, ...
 • neus - keel - ooraandoeningen
 • huidproblematiek
 • doorbloedingsproblemen
 • orgaanklachten: constipatie, maagklachten, ...
 • ...

Telefonisch bereikbaar

van 08.30u tot 12.00u
van 13.30u tot 17.00u
van 18.00u tot 20.00u

(elke werkdag uitgezonderd dinsdagvoormiddag)

Bericht aan de patiënt

Officiële gegevens kinesitherapeuten

Tarievenposter 2021 - Geconventioneerde kinesitherapeuten

Tarievenposter 2021 - Gedeconventioneerde kinesitherapeuten

Bij wie kan je hiervoor terecht?