Psychomotoriek

Psychomotorisch onderzoek

Tijdens een psychomotorisch onderzoek wordt de motorische ontwikkeling in functie van het dagelijkse functioneren van een kind onderzocht. Het onderzoek richt zich op de grove motoriek en de fijne motoriek, waar ook de schrijfmotoriek een onderdeel van is. Daarnaast wordt ook gekeken naar het lichaamsbesef, de visueel ruimtelijke ontwikkeling en de ruimtelijke oriëntatie aangezien deze zaken ook hun invloed hebben op de (motorische) ontwikkeling van een kind en eventueel tot leerstoornissen kunnen leiden.

Psychomotorische begeleiding

Grove motoriek

Grove motoriek is het gecoördineerd kunnen uitvoeren van bewegingen van de ledematen, de romp en het hoofd zoals lopen, kruipen, gaan zitten, dansen, fietsen, … Hiervoor heb je kracht, coördinatie en evenwicht nodig. Wanneer deze bewegingen onvoldoende geautomatiseerd zijn, wordt een kind vaak als onhandig omschreven. Het kind valt veel, loopt tegen zaken aan, ondervindt veel moeite tijdens de turnles, … Tijdens de therapie wordt er veel aandacht besteedt aan deze bewegingen en worden ze extra ingeoefend om ze zo alsnog te automatiseren. De kinderen zullen daardoor makkelijker kunnen bewegen en minder onhandig of houterig overkomen.

Fijne motoriek

Dit zijn de bewegingen waarvoor we onze handen nodig hebben zoals schrijven, knippen, knopen open en dicht doen, een dopje losdraaien, … Hierbij zijn vooral precisie, oog-handcoördinatie en concentratie erg belangrijk. De hersenen moeten de bewegingen heel precies aansturen om tot een goed resultaat te komen.

Grafo- en schrijfmotoriek

De grafomotoriek is de voorloper van de schrijfmotoriek. Er worden schrijfvoorbereidende oefeningen aangeboden met krijt, zand, verf,… Deze bewegingen zijn nog vrij groot en vereisen nog geen kennis van letters en cijfers. De bewegingen worden nog voornamelijk vanuit de romp en schouder opgebouwd. Wanneer dit voldoende gekend is, is een kind klaar om over te gaan naar de fijnere bewegingen. Pas dan is een kind in staat om fijne vinger- en polsbewegingen te maken. Van daaruit kunnen dan cijfers en letters gevormd worden en kan een kind leren schrijven.

Telefonisch bereikbaar

van 08.30u tot 12.00u
van 13.30u tot 17.00u
van 18.00u tot 20.00u

(elke werkdag uitgezonderd dinsdagvoormiddag)

Bericht aan de patiënt

Officiële gegevens kinesitherapeuten

Tarievenposter 2021 - Geconventioneerde kinesitherapeuten

Tarievenposter 2021 - Gedeconventioneerde kinesitherapeuten

Bij wie kan je hiervoor terecht?