Osteopathie

Het woord ‘Osteopathie’ is samengesteld uit twee Griekse woorden: osteon en pathos wat kan vertaald worden als ‘bot en ‘ziekte’. Letterlijk vertaald:  ‘ziek zijn door de beenderen’.

Wij moeten hier wel direct aan toevoegen dat deze vertaling zeker niet alle facetten van deze geneeswijze omvat want  dat ‘beenderen’ alle klachten zouden veroorzaken is vanzelfsprekend niet te verdedigen. Wel is het zo dat alle andere weefsels op de één of andere manier met de beenderen verbonden zijn en zodoende bij een gewijzigde toestand van de beenderen daar ook een rechtstreeks gevolg van kunnen ondergaan.

Door de samenhang van beenderen en weefsels is het voor de hand liggend dat osteopathie een behandelingsvorm is die zich niet zal beperken tot het pariëtale systeem alleen. Hier is duidelijk een onderscheid tussen een osteopathische behandeling en een behandeling met chiropraxie of fysiotherapie. Het viscerale en craniale systeem zal, daar waar nodig, in het geheel van de behandeling moeten betrokken worden.

Osteopathie is dus een systeem van manipulatieve technieken waardoor het lichaam van de patiënt in zijn totaliteit meer normaal zal functioneren. Daardoor kan men het eigen recuperatievermogen beter aanwenden. Daarom gaan we elk bewegingsverlies na in het lichaam. Via de behandeling van de gevonden mobiliteitsverminderingen herstelt de osteopaat de structurele integriteit.

Osteopathie is:

  • Een onafhankelijke, specifieke gezondheidszorg die zorgt voor een verhoging van de kwaliteit van het leven, voor een pijnvermindering door het aanvatten van de oorzaak van het probleem en door te zoeken naar het primaire letsel.
  • Het herstellen, onderhouden en verstevigen van de homeostase: dit is een stimulatie van de zelfgenezende werking die ieder van ons in zich draagt.
  • Een techniek die ingrijpt via het neuro-musculo-skeletaal systeem: via de buitenzijde wordt de binnenzijde hersteld.
  • Een manuele techniek: een osteopaat gebruikt alleen zijn handen, zowel voor het onderzoek als voor de behandeling.
  • Het volgen van de principes van dr. A. T. Still: ‘alles wat leeft, beweegt’

GELOOF IN WAT JE VOELT, VOEL NIET WAT JE GELOOFT!

Telefonisch bereikbaar

van 08.30u tot 12.00u
van 13.30u tot 17.00u
van 18.00u tot 20.00u

(elke werkdag uitgezonderd dinsdagvoormiddag)

Bericht aan de patiënt

Officiële gegevens kinesitherapeuten

Tarievenposter 2021 - Geconventioneerde kinesitherapeuten

Tarievenposter 2021 - Gedeconventioneerde kinesitherapeuten

Bij wie kan je hiervoor terecht?