Orthopedagogie

Als orthopedagoge ben ik gespecialiseerd in de pedagogiek (opvoedkunde) die zich richt op de opvoeding van kinderen en jongeren met een beperking.

De taak van de orthopedagoge is hulp te bieden aan het in de ontwikkeling bedreigde kind en om onderzoeken te doen en een problematiek of ontwikkelingsafwijking vast te stellen, bv. dyslexie, adhd, ASS, TS, …
De orthopedagoge maakt voor kinderen en jongeren met leer- en gedragsproblemen een behandel- en begeleidingsplan dat hun situatie kan verbeteren. Zo probeert de orthopedagoog ervoor te zorgen dat zij de opvoeding krijgen die het beste bij hen aansluit.
Om dat te bereiken verricht de orthopedagoge psychologisch onderzoek bij de kinderen om te achterhalen met welke problemen zij kampen en wat daarvan de oorzaak is.
Bij de daaropvolgende behandeling betrekt de orthopedagoge ook de opvoeders.
De orthopedagoge geeft hen adviezen met betrekking tot de opvoeding en m.b.t. therapeutische handelingen die zij zelf kunnen verrichten. Indien wenselijk wordt er ook overlegd met andere diensten (bv. huisarts, kinderpsycholoog, school, …)

Prijzen

Als orthopedagoge hanteer ik de volgens het RIZIV (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering) vastgestelde tarieven. Meer uitleg wordt gegeven in het eerste aanmeldingsgesprek.

Telefonisch bereikbaar

van 13:00 tot 14:00
van 19.00 tot 20.00

(elke werkdag)

Een afspraak maken 

Een consultatie dien je vooraf vast te leggen.

Via mail naar peggy@patricorpus.be

Of telefonisch via 0486/08 21 25

Bij wie kan je hiervoor terecht?