Erik Gys

(Sport) Kinesitherapeut en Osteopaat DO
014/37 17 22

Ik werd geboren op 9/3/1965, en voltooide mijn lager onderwijs in de Guido Gezelleschool te Mortsel in 1976. Mijn jeugdjaren bracht ik door in Vorselaar, waar ik actief Chirolid was, later leider en hoofdleider. Hierna stapte ik over naar de CM, waar ik behulpzaam was als monitor bij gehandicapten kampen.

Opleiding

Mijn middelbare studies, economische richting, volgde ik als intern in het Klein Seminarie te Mechelen, en beëindigde ik in 1983. In mijn laatste jaar in de humaniora volgde ik nog een cursus "helper" van het Rode Kruis.Mijn hogere studies heb ik voltooid aan het Hoger Instituut voor Kinesitherapie (HIK) te Antwerpen. In de regio groot Antwerpen heb ik ook mijn stages doorlopen bij de verschillende OCMW- en universitaire ziekenhuizen. Mijn thesis droeg de volgende titel "Masso-Kinesitherapeutische behandeling van epicondylitis lateralis humeri". Hiervoor behaalde ik een onderscheiding. Ik wijdde vooral aandacht aan de methode volgens Dr. Cyriax. Tijdens mijn opleiding tot kinesitherapeut volgde ik tevens een cursus sportverzorging bij de Belgische Vereniging voor Sportverzorging. Daarnaast werkte ik, tijdens mijn laatste jaar aan het HIK, als vrijwilliger mee bij een privé-ambulance dienst, waar ik mij inzette als chauffeur-ambulancier.

In 1988 vestigde ik mij als zelfstandige in Dessel. In datzelfde jaar vervulde ik ook mijn militaire dienstplicht te Turnhout. In 1989 startte ik een eenjarige opleiding tot Sportkinesiterapeut in Gent, welke ik met succes heb afgerond. Op 1 maart 1990, werd ik aangenomen als kinesitherapeut in het OCMW Rusthuis 'Ter Vest' in Balen. Ik werkte daar deeltijds tot begin 2000.

In april 1991 werd mijn oudste dochter Annelies geboren en in juni 1992, Jasmien.

Na enkele jaren actief te zijn geweest als kinesitherapeut voelde ik toch de drang om mijn kennis te verbreden om zo ook meer mensen te kunnen helpen. Hiertoe ben ik in  1995 aan de vijfjarige opleiding tot osteopaat aan het FICO (Flanders International College of Osteopathy) begonnen. Na afronding in 2000 heb ik mij gespecialiseerd in de behandeling van baby's door het volgen van een extra opleiding.

Na wat intervalperiode, hervatte ik de opleiding om mijn thesis te kunnen afleggen in januari 2010, waarna ik de titel 'Osteopaat DO' verkreeg.  Dankzij deze titel kan er nu dan ook terugbetaling door het ziekenfonds plaatsvinden.

Na 25 jaar verhuisde de praktijk in november 2012 naar het medisch centrum, waar we met diverse collega’s kinesitherapie en osteopathie verzorgen.

Politieke carrière

Sinds 2000 zetelde ik in de gemeenteraad van Dessel. De eerste 6 jaren in de oppositie in de grootste fractie zijnde de VU-ID lijst. Van 2007 tot 2012 werd ik schepen van Financiën, Informatie & Communicatie, Pers, ICT, administratieve vereenvoudiging, mindervaliden, bibliotheek, gezondheidsbeleid.
Dit in een volstrekte meerderheid van de N-VA. Na de verkiezingen in 2012, werd ik herkozen. Opnieuw haalde de N-VA een volstrekte meerderheid als enige gemeente in Vlaanderen en werd ik opnieuw Schepen van Financiën, gezondheidsbeleid, mindervaliden en voorzitter van het OCMW tot einde 2018. Vanaf januari 2019 ben ik gestopt met mijn politieke carrière.

Wat Erik Gys doet bij Patri Corpus