Peggy Royackers

Klinische Orthopedagoge / Auticoach / Opvoedingsondersteuner / Vrijetijdsondersteuner / Steun bij gedrags- en emotionele problemen
0486/08 21 25

Ik werd geboren op 17/11/1974 te Neerpelt, en groeide op in Hechtel-Eksel. Ik studeerde in het Don Bosco College (Latijn-Wiskunde-Wetenschappen) te Hechtel. Als tiener in de jaren ’80 deed ik vrijwilligerswerk voor meerdere diensten (Sint-Oda en MS-kliniek te Overpelt, PZ Sancta Maria te St. Truiden, 't Pasrel te Schaarbeek), was ik lid van KSA en (hoofd)monitor bij de speelpleinwerking van Don Bosco en Imago.

Na het SO studeerde ik klinische orthopedagogiek (specialisatie ontwikkelingsstoornissen en gedragsproblemen) aan de KUL en in 1999 behaalde ik mijn diploma (met onderscheiding). Tijdens mijn stages (CGG Leuven, MPK Gasthuisberg, CB Leuven) deed ik ervaring op met het ondersteunen van psychisch kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen. In datzelfde jaar startte ik mijn loopbaan op mijn stageplaats CB Leuven. Ik werkte er met volwassenen met een psychische, mentale en fysieke beperking (diagnostiek, IQ-bepaling, assessment, VAPH-aanvragen) en specialiseerde me in de begeleiding van (jong)volwassenen met een bijzondere ondersteuningsbehoefte. Ik leerde de problematiek van ASS, AD(H)D, TS, NAH, … van dichtbij kennen en adviseerde mensen met psycho-emotionele problemen (depressies, angsten, persoonlijkheidsstoornissen, ...).  

Om mijn kennis te verbreden, volgde ik kortdurende opleidingen (CGT, mindfulness, oplossingsgericht coachen, motivationele gesprekstechnieken,…) en overlegde ik jarenlang met verschillende begeleidende diensten voor kinderen/jongeren/volwassenen.

Daarnaast was ik ook 4 jaar projectcoördinator van RESET, een tewerkstellingsproject (kansarmoede) voor mensen met multiple problemen en volgde ik via afstandsonderwijs een 3 jaar durende leerkrachtenopleiding lager onderwijs (KATHO Tielt). In deze periode was ik ook actief lid van de ouderraad en vrijwilliger bij IZW.

In 2014 startte ik bij GTB, een trajectbegeleidingsdienst voor mensen met een arbeidsbeperking, en werd ik gedetacheerd naar het multidisciplinair team van de VDAB (DABP, psychologische dienst). Eén jaar later werd ik zelfstandige autismecoach (in bijberoep) bij het medisch centrum de Berkenwinning te Heusden-Zolder.

Na de stopzetting van deze tewerkstelling, besloot ik om een lang gekoesterde droom waar te maken en het ecologisch vrijetijdscentrum ‘Ribbedebie’ op te richten, omdat thema’s als ‘duurzaamheid’, ‘beweging’ en ‘creativiteit’ me altijd geboeid hebben.

Vanaf 2020 werk ik als zelfstandige orthopedagoge binnen het medisch centrum Patri Corpus.

Wat Peggy Royackers doet bij Patri Corpus