Nieuws

Hoe praktijk bereiken tijdens Graspop van 16 tot 20 juni 2022

Bereikbaarheid Dessel tijdens Graspop Vanaf woensdag 15 juni tot en met maandag 20 juni 2022 vindt er in Dessel Graspop Metal Meeting plaats. Dit zal extra verkeerdruk met zich meebrengen. De omleiding via N118 wordt behouden wegens wegenwerken op de N18 (Turnhoutsebaan). De N118 zal tegen dan volledig open zijn in twee richtingen voor alle verkeer. De N18 blijft in Dessel afgesloten. De instroom richting Graspop Metal Meeting zal zo veel mogelijk gespreid worden. Om de capaciteit van het wegennet evenwichtig te benutten, worden de wagens vanuit Nederland via een andere route gestuurd dan de wagens vanuit Antwerpen. De verschillende stromen worden bovendien naar verschillende parkings gestuurd, zodat ook de uitstroom gespreid verloopt. Alle informatie over mobiliteit tijdens Graspop vind je op https://www.graspop.be/nl/info/heen-weer Omleiding doorgaand verkeer De omleiding voor N18 voor het doorgaand verkeer -3.5 t blijft ongewijzigd. Gelieve er wel rekening mee te houden dat het op sommige momenten erg druk kan zijn omwille van Graspop Metal Meeting. Het zwaar verkeer (+3.5 t) zal een andere omleidingsroute moeten volgen omdat tijdens Graspop de Kastelsedijk niet toegankelijk is voor vrachtverkeer. Het doorgaand vrachtverkeer zal zoveel mogelijk bovenlokaal omgeleid worden via E34, E313, R14, N19g en N71. Het lokaal vrachtverkeer zal omgeleid worden via N123 (Retie-Postel), Zanddijkdreef, Zanddijk, Eersels, Meistraat, Zandvliet, Lukasstraat. Het overige verkeer (-3.5 t) wordt omgeleid via Kwademeer – Bergenstraat – Brasel – N118. Voor plaatselijk verkeer voor de werfzone op N18 is er een omleiding voorzien via Kattenberg - Bleekstraat. Voetgangers kunnen overal passeren. Zij moeten geen omleiding volgen. Fietsers langs N18 in Dessel volgen de omleiding Pastorijstraat – Spinnerstraat – Kuilender. Bereikbaarheid binnen zone Graspop De zone rond Graspop is opgedeeld in drie delen: groen, oranje en rood. In de groene zone is plaatselijk verkeer mogelijk (woon-werkverkeer, bewoners, bezoekers metaltown, …). Bedrijven en woningen in de oranje zone zijn toegankelijk voor personeel, klanten en bewoners. De bedrijven gelegen in de rode zone liggen in de verkeersvrije zone en zijn tijdens het festivalweekend bereikbaar onder strikte voorwaarden. Enkel vergunninghouders mogen in deze zone rijden.
09-06-2022

Patri Corpus sluit tijdelijk deels de deuren omwille van COVID-19, verlengd t/m 3 mei!

Patri Corpus sluit tijdelijk deels de deuren omwille van COVID-19, nogmaals verlengd t/m 3 mei! Na de vorige maatregelen van de regering waren de kinesitherapie- en osteopathieafdeling sinds 14 maart 2020 nog enkel actief voor noodzakelijke behandelingen. Deze periode wordt nogmaals verlengd t/m 3 mei 2020! Ook de artsen werken enkel nog op afspraak of telefonische adviesverlening. Alle andere therapeuten werken digitaal en/of telefonisch. Vanaf zaterdag 14 maart 2020 was het gebouw niet meer standaard toegankelijk. Dringende/noodzakelijke consultaties konden/kunnen dan enkel nog na telefonisch advies en afspraak. Deze consultaties gaan door in de meest gunstige omkadering. Aan de patiënten wordt gevraagd: - om niet onnodig vroeg te komen maar stipt op de afspraak - het gebouw binnen te komen langs de achterzijde, via parking en waar een automatische deur is - mondmasker te dragen - handen te ontsmetten (automatische dispenser voorzien aan wachtruimte) - de afspraak te annuleren als u enige, mogelijks maar milde, symptomen hebt - max door 1 persoon vergezeld voor de kinderen / volwassenen komen alleen Alle therapeuten zijn telefonisch of per mail bereikbaar. Deze gegevens vindt u terug op de website. www.patricorpus.be De kinesitherapeuten en osteopaat zullen een telefonische permanentie garanderen. Ma / woe / do / vr van 8.30u tot 12.00u en van 13.30u tot 17.00u. Op di van 13.30u tot 17.00u. Dit kan op het tel nr 014/37.17.22 of via mail naar erik@patricorpus.be De huisdokters zijn bereikbaar op 014/31.41.21 Deze maatregel zal van kracht zijn tot en met zondag 3 mei 2020. In principe zullen vanaf 4 mei 2020 de behandelingen dan gedeeltelijk terug starten tenzij een nieuwe verlenging zich opdringt. Volg de instructies van de Overheid goed op! Wij hopen op uw begrip, in ons aller belang! Therapeuten Patri Corpus
16-04-2020

Coronavirus

Beste patiënten Onze praktijk zal volgende week gewoon OPEN zijn. De reeds geplande afspraken kunnen dus gewoon doorgaan zoals voorzien. Wel vragen we om het gezonde verstand te laten primeren. Indien jullie zelf ziek zijn, zieke partner of kinderen in huis hebben of in aanraking gekomen zijn met zieke mensen vragen wij vriendelijk om de gemaakte afspraak te annuleren. Dit voor jullie eigen gezondheid, maar ook voor de gezondheid van onze therapeuten en de andere (kwetsbare) patiënten. Graag willen we ook vragen om bij het binnenkomen EN bij het verlaten van de praktijk de handen grondig te wassen in het toilet. Ons team van therapeuten zal zowel VOOR als NA elke behandeling hun handen grondig wassen en desinfecteren. Verder willen we vragen om de tijd die jullie in de wachtzaal spenderen tot een minimum te beperken. Ons team doet er alles aan om zo stipt mogelijk op schema te blijven, dus het heeft geen zin om 15 minuten op voorhand al aanwezig te zijn. Wij plannen ook de afspraken voldoende ruim in teneinde contacten tussen patiënten onderling te vermijden. Tracht zoveel mogelijk alleen aanwezig te zijn op de afspraak. Word je toch vergezeld, dan vragen wij de ouders van kinderen of partners/begeleiders van patiënten om niet in de wachtzaal te blijven zitten tijdens de therapiesessie. Alvast bedankt om deze maatregelen in acht te nemen. Zodoende kunnen we de komende weken de praktijk geopend houden en alles vlot laten verlopen. Samen staan we sterk tegen het coronavirus.
17-03-2020