(Kinder- en jongeren) Psychologie

Wat is een klinisch kinder- en jeugdpsycholoog?

Klinische psychologie is een wetenschappelijk onderbouwde discipline en heeft betrekking op de psychische gezondheid en het welzijn van mensen. Een kinder- en jeugdpsycholoog ondersteunt kinderen, jongeren en hun gezinnen wanneer een kind/jongere het tijdelijk moeilijk heeft en daarbij belemmerd wordt in zijn ontwikkelingsproces.

Wat doe je bij een klinisch kinder- en jeugdpsycholoog?

De psycholoog is begaan met jouw welzijn en gaat samen met jou op zoek naar hoe jij je beter kan voelen. Dit kan op vele verschillende manieren, afhankelijk van de therapievorm en jouw hulpvraag. Ik werk volgens de cliëntgerichte therapie, wat een ervaringsgerichte therapievorm is. Belangrijk hierbij is wat er zich nu, vanuit jezelf, aandient. Al jouw emoties mogen er zijn, zonder enig oordeel. Je wordt geholpen om op een draagbare manier emoties te voelen en te kijken naar jezelf. Met ondersteuning van de psycholoog kan je inzichten verwerven, je bewustzijn verhogen, emoties verwerken, expressie geven aan wat je voelt, jezelf ontdekken en nieuwe vaardigheden inoefenen.
Hierdoor komt er ruimte en inzicht, waardoor verandering kan plaatsvinden. Er wordt gebruik gemaakt van specifieke begeleidingstechnieken zoals o.a. speltherapie, zandspel, relaxatietechnieken,...  Op deze manier wordt er samen naar oplossingen gezocht waardoor jij je beter gaat voelen.

Waarvoor kan je bij de kind- en jeugdpsycholoog terecht?

Een psycholoog kan je helpen bij onder andere:

 • angst of stress verminderen en er beter mee leren omgaan
 • gepest worden
 • een laag zelfbeeld
 • faalangst of een gebrek aan zelfvertrouwen
 • snel overprikkeld zijn
 • leerproblemen of moeite met de concentratie
 • leren "neen" zeggen
 • leren om beter met anderen te communiceren
 • leren omgaan met ziekte, handicap of beperkingen
 • verwerking van een scheiding of een sterfgeval in de familie
 • bedplassen

Bij mij kan je terecht voor:

 • psychologische hulpverlening aan kinderen van 3 tot 24 jaar
 • afname van verbale (WISC-V) en non-verbale IQ test (SON-R-2-8)

Hebt u recht op terugbetaling door uw ziekenfonds?

Momenteel is er nog geen rechtstreekse financiering voor psychologische zorg. Maar bijna alle mutualiteiten betalen nu op de één of andere manier een vorm terug van psychologische hulp voor een beperkt aantal sessies. Ze doen dit vanuit hun "aanvullende verzekering", dat is het spaarpotje dat de mutualiteiten opbouwen aan de hand van uw ledenbijdrage. Alle ziekenfondsen beslissen zelf of ze psychologische hulp terugbetalen en welke voorwaarden zij daaraan verbinden. Het Vlaams Patiëntenplatform maakte een overzichtstabel van de verschillende Vlaamse ziekenfondsen voor ambulante consultaties bij een psycholoog of een psychotherapeut, die u kunt raadplegen via volgende link:

Terugbetaling ziekenfonds

Een afspraak maken

 • via gsm: 0471/85 74 09 (tot 20u00)

Opgelet! Ik ben niet bereikbaar indien ik bezig ben met een cliënt. Gelieve een boodschap in te spreken met uw naam en telefoonnummer, zodat ik u spoedig terug kan contacteren.

of

Graag vermelding van naam en leeftijd van het kind/jongere en een telefoonnummer.

Bij wie kan je hiervoor terecht?